یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


IR-VP B (-1 موجود است)
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 512MB
Hard : 20 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth: 500 GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 100 گیگ ترافیک 25 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 35 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 60 هزار تومان
هر 1 ترابایت ترافیک 100 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net500,000ريال ماهانه
IR-VP C
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 1GB
Hard : 30 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 600 GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 100 گیگ ترافیک 25 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 35 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 60 هزار تومان
هر 1 ترابایت ترافیک 100 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


600,000ريال ماهانه
IR-VP D
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 2GB
Hard : 50 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 800GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 100 گیگ ترافیک 25 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 35 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 60 هزار تومان
هر 1 ترابایت ترافیک 100 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


800,000ريال ماهانه
IR-VP E
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 2core
RAM : 4GB
Hard : 80 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth: 1000 GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 100 گیگ ترافیک 25 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 35 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 60 هزار تومان
هر 1 ترابایت ترافیک 100 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


990,000ريال ماهانه
IR-VP F
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 3core
RAM : 5GB
Hard : 120 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 1200 GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES
قیمت ترافیک مازاد :


هر 100 گیگ ترافیک 25 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 35 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 60 هزار تومان
هر 1 ترابایت ترافیک 100 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


1,400,000ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution