یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


IR-VP B
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 512MB
Hard : 20 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth: 150 GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 25 گیگ ترافیک 6 هزار تومان
هر 50 گیگ ترافیک 11 هزار تومان
هر 100 گیگ ترافیک 20 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 45 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 90 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net470,000ريال ماهانه
IR-VP C
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 1GB
Hard : 30 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 200 GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 25 گیگ ترافیک 6 هزار تومان
هر 50 گیگ ترافیک 11 هزار تومان
هر 100 گیگ ترافیک 20 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 45 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 90 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


600,000ريال ماهانه
IR-VP D
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 2GB
Hard : 50 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 250GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 25 گیگ ترافیک 6 هزار تومان
هر 50 گیگ ترافیک 11 هزار تومان
هر 100 گیگ ترافیک 20 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 45 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 90 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


760,000ريال ماهانه
IR-VP E
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 2core
RAM : 3GB
Hard : 80 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth: 300 GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESقیمت ترافیک مازاد :


هر 25 گیگ ترافیک 6 هزار تومان
هر 50 گیگ ترافیک 11 هزار تومان
هر 100 گیگ ترافیک 20 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 45 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 90 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


1,060,000ريال ماهانه
IR-VP F
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 3core
RAM : 3GB
Hard : 120 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 350GB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES
قیمت ترافیک مازاد :


هر 25 گیگ ترافیک 6 هزار تومان
هر 50 گیگ ترافیک 11 هزار تومان
هر 100 گیگ ترافیک 20 هزار تومان
هر 250 گیگ ترافیک 45 هزار تومان
هر 500 گیگ ترافیک 90 هزار تومان


مصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


1,400,000ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution