یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


IR -UVP A (-2 موجود است)
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 512MB
Hard : 40 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 1 TB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YESمصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


1,000,000ريال ماهانه
IR -UVP B
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 1 GB
Hard : 70 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 1.5 TB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES
VNC : Yesمصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


1,500,000ريال ماهانه
IR -UVP C
سرور مجازی ایران


CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 1core
RAM : 1.5 GB
Hard : 100 GB SAS - 1 GB Mikrotik
Bandwidth : 2 TB
Port : 2Gbps
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES
VNC : Yesمصرف ترافیک در کلیه سرویس ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)سرعت دانلود و آپلود سرور های مجازی ایران
تست سرعت دانلود خارج از کشور
تست سرعت دانلود داخل کشور
تست با سایت SpeedTest.Net


2,000,000ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution