هاست آلمان Cpanel

 • GE-Cp A

  • 250 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 6 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • 2 تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • 1 تعداد ParkedDomain
  • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
  • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
  • 48 GB Ram
  • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
  • 1 GB/S Up link
  50,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
 • GE-Cp B

  • 600 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 12 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • 2 تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • 1 تعداد ParkedDomain
  • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
  • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
  • 48 GB Ram
  • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
  • 1 GB/S Up link
  100,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
 • GE-Cp C

  • 1 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 120 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • 2 تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • 1 تعداد ParkedDomain
  • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
  • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
  • 48 GB Ram
  • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
  • 1 GB/S Up link
  150,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
 • GE-Cp D

  • 2 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • نامحدود تعداد ParkedDomain
  • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
  • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
  • 48 GB Ram
  • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
  • 1 GB/S Up link
  200,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس
 • GE-Cp E

  • 3 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • نامحدود تعداد ParkedDomain
  • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
  • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
  • 48 GB Ram
  • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
  • 1 GB/S Up link
  300,000/mo
  20,000 هزینه تنظیم
  خارج از دسترس

Powered by WHMCompleteSolution