هاست آلمان Cpanel

GE-Cp A

هاست سی پنل آلمان
تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 250 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 6 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • 1 تعداد ParkedDomain
 • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
 • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
 • 48 GB Ram
 • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
 • 1 GB/S Up link
GE-Cp B

هاست سی پنل آلمان
تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 600 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 12 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • 1 تعداد ParkedDomain
 • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
 • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
 • 48 GB Ram
 • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
 • 1 GB/S Up link
GE-Cp C

هاست سی پنل آلمان
تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 1 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 120 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • 2 تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • 1 تعداد ParkedDomain
 • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
 • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
 • 48 GB Ram
 • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
 • 1 GB/S Up link
GE-Cp D

هاست سی پنل آلمان
یک غدد دامنه رایگان .ir
برای پرداخت سالیانه
تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 2 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
 • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
 • 48 GB Ram
 • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
 • 1 GB/S Up link
GE-Cp E

هاست سی پنل آلمان
یک عدد دامنه رایگان .ir
برای پرداخت سالیانه
تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 3 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان
 • Intel® Core™ i7-970 Processor CPU
 • 48 GB Ram
 • 2 TB Enterprize Raid 10 Hard
 • 1 GB/S Up link

Powered by WHMCompleteSolution