یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


GE-Cp A
هاست سی پنل آلمان

فضا: 250 مگابایت رید 10 سخت افزاری

ترافیک ماهیانه:6 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس:2

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: 1


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان :

CPU : Intel® Core™ i7-970 Processor
Ram : 48 GB
Hard : 2 TB Enterprize Raid 10
Up link : 1 GB/S
50,000ريال ماهانه + 20,000ريال هزینه تنظیم
200,000ريال سالانه
GE-Cp B
هاست سی پنل آلمان

فضا: 600 مگابایت رید 10 سخت افزاری

ترافیک ماهیانه:12 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس:2

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: 1


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان :

CPU : Intel® Core™ i7-970 Processor
Ram : 48 GB
Hard : 2 TB Enterprize Raid 10
Up link : 1 GB/S
100,000ريال ماهانه + 20,000ريال هزینه تنظیم
300,000ريال سالانه
GE-Cp C
هاست سی پنل آلمان

فضا:1 گیگابایت رید 10 سخت افزاری

ترافیک ماهیانه:120 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس:2

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: 1


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان :

CPU : Intel® Core™ i7-970 Processor
Ram : 48 GB
Hard : 2 TB Enterprize Raid 10
Up link : 1 GB/S
150,000ريال ماهانه + 20,000ريال هزینه تنظیم
360,000ريال سالانه
GE-Cp D
هاست سی پنل آلمان

فضا:2 گیگابایت رید 10 سخت افزاری

ترافیک ماهیانه:200 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس:نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود

یک غدد دامنه رایگان .ir
برای پرداخت سالیانه

تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان :

CPU : Intel® Core™ i7-970 Processor
Ram : 48 GB
Hard : 2 TB Enterprize Raid 10
Up link : 1 GB/S
200,000ريال ماهانه + 20,000ريال هزینه تنظیم
560,000ريال سالانه
GE-Cp E
هاست سی پنل آلمان

فضا:3 گیگابایت رید 10 سخت افزاری

ترافیک ماهیانه:300 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس:نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود

یک عدد دامنه رایگان .ir
برای پرداخت سالیانه

تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور هاستینگ Cpanel آلمان :

CPU : Intel® Core™ i7-970 Processor
Ram : 48 GB
Hard : 2 TB Enterprize Raid 10
Up link : 1 GB/S
300,000ريال ماهانه + 20,000ريال هزینه تنظیم
860,000ريال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution