هاست ایران Directadmin -معمولی

IR-Da1

هاست ایران
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 100 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • NGINX + php-fpm55 وب سرور
 • 2 تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • 2 تعداد SubDomain
 • 0 تعداد ParkedDomain
 • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
 • مشخصات سرور هاستینگ ایران
 • Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
 • 32 GB Ram
 • 3 TB SAS Raid 10 Hard
 • 1 GB/S Up link
IR-Da2

هاست ایران
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 200 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 250 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • 4 تعداد Domain
 • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
 • مشخصات سرور ایران
 • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
 • 64 GB Ram
 • 4TB SAS Raid 10 Hard
 • 2*2 GB/S Up link
IR-Da3

هاست ایران
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 500 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • 10 تعداد Domain
 • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
 • مشخصات سرور ایران
 • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
 • 64 GB Ram
 • 4TB SAS Raid 10 Hard
 • 2*2 GB/S Up link
IR-Da4

هاست ایران
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 1 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 1 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • 10 تعداد Domain
 • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
 • مشخصات سرور ایران
 • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
 • 64 GB Ram
 • 4TB SAS Raid 10 Hard
 • 2*2 GB/S Up link
IR-Da5 1 موجود است

هاست ایران
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 2.5 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 1.5 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • 10 تعداد Domain
 • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
 • مشخصات سرور ایران
 • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
 • 64 GB Ram
 • 4TB SAS Raid 10 Hard
 • 2*2 GB/S Up link
IR-Da6

هاست ایران
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

 • 5 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
 • 2.5 ترابایت ترافیک ماهیانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد FTP
 • نامحدود تعداد SubDomain
 • نامحدود تعداد ParkedDomain
 • 10 تعداد Domain
 • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
 • مشخصات سرور ایران
 • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
 • 64 GB Ram
 • 4TB SAS Raid 10 Hard
 • 2*2 GB/S Up link

Powered by WHMCompleteSolution