هاست ایران Directadmin -معمولی

 • IR-Da1

  • 100 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 150 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • NGINX + php-fpm55 وب سرور
  • 2 تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • 2 تعداد SubDomain
  • 0 تعداد ParkedDomain
  • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
  • مشخصات سرور هاستینگ ایران
  • Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
  • 32 GB Ram
  • 3 TB SAS Raid 10 Hard
  • 1 GB/S Up link
  350,000/yr
  خارج از دسترس
 • IR-Da2

  • 200 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 250 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • نامحدود تعداد ParkedDomain
  • 4 تعداد Domain
  • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
  • مشخصات سرور ایران
  • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
  • 64 GB Ram
  • 4TB SAS Raid 10 Hard
  • 2*2 GB/S Up link
  450,000/yr
  خارج از دسترس
 • IR-Da3

  • 500 مگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • نامحدود تعداد ParkedDomain
  • 10 تعداد Domain
  • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
  • مشخصات سرور ایران
  • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
  • 64 GB Ram
  • 4TB SAS Raid 10 Hard
  • 2*2 GB/S Up link
  650,000/yr
  خارج از دسترس
 • IR-Da4

  • 1 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 1 ترابایت ترافیک ماهیانه
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • نامحدود تعداد ParkedDomain
  • 10 تعداد Domain
  • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
  • مشخصات سرور ایران
  • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
  • 64 GB Ram
  • 4TB SAS Raid 10 Hard
  • 2*2 GB/S Up link
  850,000/yr
  خارج از دسترس
 • IR-Da5

  • 2.5 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 1.5 ترابایت ترافیک ماهیانه
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • نامحدود تعداد ParkedDomain
  • 10 تعداد Domain
  • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
  • مشخصات سرور ایران
  • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
  • 64 GB Ram
  • 4TB SAS Raid 10 Hard
  • 2*2 GB/S Up link
 • IR-Da6

  • 5 گیگابایت رید 10 سخت افزاری فضا
  • 2.5 ترابایت ترافیک ماهیانه
  • DirectAdmin کنترل پنل
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  • نامحدود تعداد ایمیل
  • نامحدود تعداد FTP
  • نامحدود تعداد SubDomain
  • نامحدود تعداد ParkedDomain
  • 10 تعداد Domain
  • کلو شده در LCT زیر ساخت دیتاسنتر
  • مشخصات سرور ایران
  • Dual Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 CPU
  • 64 GB Ram
  • 4TB SAS Raid 10 Hard
  • 2*2 GB/S Up link
  140,000/mo
  خارج از دسترس

Powered by WHMCompleteSolution