یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Ge-U1 (-1 موجود است)
فضا: 1 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 100 گیگ

وب سرور : NGINX + php-fpm56

تعداد دیتابیس:5 تا

تعداد ایمیل: 10 تا

تعداد FTP: 12 تا

تعداد SubDomain: 10 تا

تعداد ParkedDomain: 1 تا

Let’s Encrypt Free SSL
SNI = فعال

تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

150,000ريال ماهانه
1,600,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-U2
فضا: 2 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 250 گیگ

وب سرور : NGINX + php-fpm56

تعداد دیتابیس:5 تا

تعداد ایمیل: 10 تا

تعداد FTP: 5 تا

تعداد SubDomain: 10 تا

تعداد ParkedDomain: 2 تا

Let’s Encrypt Free SSL
SNI = فعال

تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

230,000ريال ماهانه
2,400,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-U3
فضا: 5 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 500 گیگ

وب سرور : NGINX + php-fpm56

تعداد دیتابیس:نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود
تعداد ParkedDomain: نامحدود

Let’s Encrypt Free SSL
SNI = فعال

تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

290,000ريال ماهانه
2,990,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-U4
فضا: 8 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 2 ترابایت

وب سرور : NGINX + php-fpm56

تعداد دیتابیس:نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود
تعداد ParkedDomain: نامحدود

Let’s Encrypt Free SSL
SNI = فعال

تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

390,000ريال ماهانه
3,990,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-U5
فضا: 10 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 5 ترابایت

وب سرور : NGINX + php-fpm56

تعداد دیتابیس:نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود
تعداد ParkedDomain: نامحدود

Let’s Encrypt Free SSL
SNI = فعال

تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

590,000ريال ماهانه
5,990,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-U6
فضا: 15 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 8 ترابایت

وب سرور : NGINX + php-fpm56

تعداد دیتابیس:نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود
تعداد ParkedDomain: نامحدود

Let’s Encrypt Free SSL
SNI = فعال

تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

790,000ريال ماهانه
7,990,000ريال سالانه (دامنه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution