یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Ge-Cp U1
هاست پر بازدید سی پنل آلمان

فضا: 1 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 100 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

Database : 2
Email : 10

FTP: 5

SubDomain: 5

ParkedDomain: 1
Addon Domains : 1
DataCenter : Hetzner

تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور آلمان:

CPU : Intel® Core™ i7-7700
Ram : 64 GB DDR4
Hard : 1TB SSD Pro
Up link : 1 GB/S
170,000ريال ماهانه
1,700,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-Cp U2
فضا: 2 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 300 گیگابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود
Datacenter : Hetzner


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور آلمان:

CPU : Intel® Core™ i7-7700
Ram : 64 GB DDR4
Hard : 1TB SSD Pro
Up link : 1 GB/S
250,000ريال ماهانه
2,700,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-Cp U3
فضا: 5 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 1 ترابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود
Datacenter : Hetzner


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور آلمان:

CPU : Intel® Core™ i7-7700
Ram : 64 GB DDR4
Hard : 1TB SSD Pro
Up link : 1 GB/S
320,000ريال ماهانه
3,200,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-Cp U4
فضا: 7 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 2 ترابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود
Datacenter : Hetzner


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور آلمان:

CPU : Intel® Core™ i7-7700
Ram : 64 GB DDR4
Hard : 1TB SSD Pro
Up link : 1 GB/S
420,000ريال ماهانه
4,200,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-Cp U5
فضا: 10 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 4 ترابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود
Datacenter : Hetzner


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور آلمان:

CPU : Intel® Core™ i7-7700
Ram : 64 GB DDR4
Hard : 1TB SSD Pro
Up link : 1 GB/S
620,000ريال ماهانه
6,200,000ريال سالانه (دامنه رایگان)
Ge-Cp U6
فضا: 15 گیگابایت

ترافیک ماهیانه: 7 ترابایت

کنترل پنل : Cpanel

تعداد دیتابیس: نامحدود

تعداد ایمیل: نامحدود

تعداد FTP: نامحدود

تعداد SubDomain: نامحدود

تعداد ParkedDomain: نامحدود
Datacenter : Hetzner


تضمین پایداری سرور تا 99%
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

مشخصات سرور آلمان:

CPU : Intel® Core™ i7-7700
Ram : 64 GB DDR4
Hard : 1TB SSD Pro
Up link : 1 GB/S
820,000ريال ماهانه
8,200,000ريال سالانه (دامنه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution