یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Root Server EX60
CPU >Intel® Core™ i7-950
Ram > 48 GB DDR3
HDD >2 x 2 TB SATA 3 Class Enterprise
Connection > 1 Gbit/s-Port
Traffic 30 TB
Data Center Hetzner


قیمت سرور : 49 یورو
بدون هزینه ست آپبا توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید


2,300,000ريال ماهانه
Root Server EX40
CPU >Intel® Core™ i7-4770
Ram > 32GB
HDD > 2x 2 TB SATA3 Enterprise
Connection > 1 Gbit/s-Port
Traffic 30 TB
Data Center Hetzner

قیمت سرور : 41.18 یوروبا توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

2,190,000ريال ماهانه
Root Server EX40 SSD
CPU >Intel® Core™ i7-4770
Ram > 32 GB DDR3
HDD >2 x 240 GB SSD
Connection > 1 Gbit/s-Port
Traffic 30 TB
Data Center Hetzner

قیمت سرور : 49.58 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

2,590,000ريال ماهانه
EX40-Hybrid
CPU >Intel® Core™ i7-4770
Ram > 32 GB DDR3
HDD >2 x 240 GB SSD + 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Enterprise-Klasse
Connection > 1 Gbit/s-Port
Traffic 30 TB
Data Center Hetzner

قیمت سرور : 57.98 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

2,990,000ريال ماهانه + 2,990,000ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 39 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

1,990,000ريال ماهانه + 4,000,000ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41-SSD
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 39 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

1,990,000ريال ماهانه + 4,000,000ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41S
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 39 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

1,990,000ريال ماهانه + 4,000,000ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41S-SSD
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 39 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

2,390,000ريال ماهانه + 4,750,000ريال هزینه تنظیم
Root Server EX51
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
64 GB DDR4 RAM
2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth


قیمت سرور : 49 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

2,590,000ريال ماهانه + 4,000,000ريال هزینه تنظیم
Root Server EX51-SSD-GPU
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
additional graphics card: GeForce® GTX 1080
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 Gbit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 50 TB


قیمت سرور : 99 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

5,100,000ريال ماهانه + 4,990,000ريال هزینه تنظیم
Root Server AX60-SSD
AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core
Simultaneous Multithreading
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 59 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

3,100,000ريال ماهانه + 4,000,000ريال هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution