یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Root Server EX40 SSD
CPU >Intel® Core™ i7-4770
Ram > 32 GB DDR3
HDD >2 x 240 GB SSD
Connection > 1 Gbit/s-Port
Traffic 30 TB
Data Center Hetzner

قیمت سرور : 49.58 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

7,761,848ريال ماهانه
EX40-Hybrid
CPU >Intel® Core™ i7-4770
Ram > 32 GB DDR3
HDD >2 x 240 GB SSD + 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Enterprise-Klasse
Connection > 1 Gbit/s-Port
Traffic 30 TB
Data Center Hetzner

قیمت سرور : 57.98 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

9,076,884ريال ماهانه + 9,076,884ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 42.9 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

6,105,528ريال ماهانه + 12,367,608ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41-SSD
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 42.9 یوروبا توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

6,105,528ريال ماهانه + 12,367,608ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41S
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 42.9 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

6,105,528ريال ماهانه + 12,367,608ريال هزینه تنظیم
Root Server EX41S-SSD
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 42.9 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

6,105,528ريال ماهانه + 12,367,608ريال هزینه تنظیم
Root Server EX51
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
64 GB DDR4 RAM
2 x 4 TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD; 7200 rpm (Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth


قیمت سرور : 53.9 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

76,710,480ريال ماهانه + 100,000,000ريال هزینه تنظیم
Root Server EX51-SSD-GPU
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
additional graphics card: GeForce® GTX 1080
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 Gbit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 50 TB


قیمت سرور : 99 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

15,498,648ريال ماهانه
Root Server AX60-SSD
AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core
Simultaneous Multithreading
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: 30 TB


قیمت سرور : 59 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

9,236,568ريال ماهانه + 18,629,688ريال هزینه تنظیم
Root Server EX61
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 6 TB SATA Enterprise Hard Drive 7200 rpm
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited

قیمت سرور : 64.9 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

9,236,568ريال ماهانه + 18,629,688ريال هزینه تنظیم
Root Server EX61-NVMe
RAM: 64 GB DDR4
Hard Drive: 2 x 6 TB SATA Enterprise Hard Drive 7200 rpm
(Software-RAID 1)
Connection: 1 GBit/s-Port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited

قیمت سرور : 64.9 یورو


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

9,236,568ريال ماهانه + 18,629,688ريال هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution