یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Root Server EX52
CPU: Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
RAM: 64 GB DDR4
Hard drive: 2 x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm
(software RAID 1)
Connection: 1 GBit/s port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited *
Available locations: Germany Finland

* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.

قیمت سرور :
Finland 54 Euro
Germany 59 Euro


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

10,450,150ريال ماهانه + 10,450,150ريال هزینه تنظیم
Root Server EX52-NVMe
CPU: Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core
RAM: 64 GB DDR4
Hard drive: 2 x 1 TB NVMe SSD
(software RAID 1)
Connection: 1 GBit/s port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited *
Available locations: Germany Finland

* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.

قیمت سرور :
Finland 54 Euro
Germany 59 Euroبا توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

10,450,150ريال ماهانه + 10,450,150ريال هزینه تنظیم
Root Server - EX62
CPU: Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
RAM: 64 GB DDR4
Hard drive: 2 x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm
(software RAID 1)
Connection: 1 GBit/s port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited *
Available locations: Germany Finland

* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.

قیمت سرور :
Finland 54 Euro
Germany 59 Euroبا توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

12,051,870ريال ماهانه + 12,051,870ريال هزینه تنظیم
Root Server - EX62-NVMe
CPU: Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core
Hard drive: 2 x 1 TB NVMe SSD
(software RAID 1)
Connection: 1 GBit/s port
Guaranteed bandwidth: 1 GBit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited *
Available locations: Germany Finland

* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.

قیمت سرور :
Finland 64 Euro
Germany 69 Euroبا توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

12,051,870ريال ماهانه + 12,051,870ريال هزینه تنظیم
Root Server EX51-SSD-GPU
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM: 64 GB DDR4
Hard drive: 2 x 500 GB SATA SSD
(software RAID 1)
additional graphics card: GeForce® GTX 1080
Connection: 1 GBit/s port
Guaranteed bandwidth: 1 Gbit/s
Backup space: 100 GB
Traffic: Unlimited *

Available locations: Germany Finland

* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.

قیمت سرور :
Finland 94 Euro
Germany 99 Euro


با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

15,056,180ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution