یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


UK-A
سرور مجازی انگلیس

Zare :
CPU : Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3

RedStaion :
CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2

RapidSwitch :

CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5

Ram : 512 MB

HDD : 10 GB SSD

Port : 1 Gbps Port


1,113,000ريال ماهانه
UK-B (-1 موجود است)
سرور مجازی انگلیس

Zare :
CPU : Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3

RedStaion :
CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2

RapidSwitch :

CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5

Ram : 1 GB

HDD : 12 GB SSD

Port : 1 Gbps Port

1,282,000ريال ماهانه
UK-C
سرور مجازی انگلیس

Zare :
CPU : Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3

RedStaion :
CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2

RapidSwitch :

CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5

Ram : 1.5 GB

HDD : 14 GB SSD

Port : 1 Gbps Port

1,352,000ريال ماهانه
UK-D
سرور مجازی انگلیس

RapidSwitch :

CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5

Ram : 2 GB

HDD : 20GB SSD

Port : 1 Gbps Port

1,625,000ريال ماهانه
UK-E
سرور مجازی انگلیس

RapidSwitch :

CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5

Ram : 3 GB

HDD : 40 GB SSD

Port : 1 Gbps Port

2,395,000ريال ماهانه
UK-F
سرور مجازی انگلیس

RapidSwitch :

CPU : Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5

Ram : 4 GB

HDD : 60 GB SSD

Port : 1 Gbps Port

3,163,506ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution