سرور اختصاصی Hetzner

Root Server EX52

(software RAID 1)
* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.
Finland 54 Euro
Germany 59 Euro
با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
 • Germany Finland Available locations
 • قیمت سرور
 • red" style="text-align:center"> شروع از
  10,450,150ريال
  ماهانه
  10,450,150 هزینه تنظیم
سفارش دهید
Root Server EX52-NVMe

(software RAID 1)
* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.
Finland 54 Euro
Germany 59 Euro
با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 1 TB NVMe SSD Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
 • Germany Finland Available locations
 • قیمت سرور
 • red" style="text-align:center"> شروع از
  10,450,150ريال
  ماهانه
  10,450,150 هزینه تنظیم
سفارش دهید
Root Server - EX62

(software RAID 1)
* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.
Finland 54 Euro
Germany 59 Euro
با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
 • Germany Finland Available locations
 • قیمت سرور
 • red" style="text-align:center"> شروع از
  12,051,870ريال
  ماهانه
  12,051,870 هزینه تنظیم
سفارش دهید
Root Server - EX62-NVMe

(software RAID 1)
* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.
Finland 64 Euro
Germany 69 Euro
با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core CPU
 • 2 x 1 TB NVMe SSD Hard drive
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 GBit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
 • Germany Finland Available locations
 • قیمت سرور
 • red" style="text-align:center"> شروع از
  12,051,870ريال
  ماهانه
  12,051,870 هزینه تنظیم
سفارش دهید
Root Server EX51-SSD-GPU

(software RAID 1)
* استفاده از ترافیک نامحدود و رایگان است.
لطفاً توجه داشته باشید كه خط مشی ترافیك نامحدود ما در مورد سرورهایی كه دارای افزونه اتصال 10G هستند ، صدق نمی كند. در این حالت ویژه ، مصرف بیش از 20 ترابایت را با 1.00 یورو در هر بار شارژ می کنیم. (مبنای محاسبه فقط برای ترافیک خروجی است. ترافیک ورودی و داخلی محاسبه نمی شود.) محدودیت پهنای باند وجود ندارد.
Finland 94 Euro
Germany 99 Euro
با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار ایران برای استعلام قیمت نهایی لطفاً تیکت دهید

 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2 x 500 GB SATA SSD Hard drive
 • GeForce® GTX 1080 additional graphics card
 • 1 GBit/s port Connection
 • 1 Gbit/s Guaranteed bandwidth
 • 100 GB Backup space
 • Unlimited * Traffic
 • Germany Finland Available locations
 • قیمت سرور
 • red" style="text-align:center"> شروع از
  15,056,180ريال
  ماهانه
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution