یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


E3-1230


Model
Dell PowerEdge E3-1230
CPU
Intel® Xeon® E3-1230
Memory
32 GB DDR3
Hard Disk Configuration
2x 120 GB SSD یا 2x 2TB SAS

Dedicated Bandwidth
1Gbps Port - 200Mbps Guaranteed
IP Allocation
1 Usable IP Address


2,200,000ريال ماهانه
E3-1270v5


Model
Dell PowerEdge E3-1270v5
CPU
E3-1270v5 3.6Ghz
Memory
64GB DDR4
Hard Disk Configuration
4x 2T SATA یا 4 x 240 SSD
Dedicated Bandwidth
1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation
1 Usable IP Address


5,700,000ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution