یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


GE-A
CPU : Intel® Core™ i7-7700

Ram : 512 MB

HDD : 10 GB SSD

Port : 1 Gbps Port


230,000ريال ماهانه
GE-B
CPU : Intel® Core™ i7-7700

Ram : 1 GB

HDD : 12 GB SSD

Port : 1 Gbps Port

280,000ريال ماهانه
GE-C
CPU : Intel® Core™ i7-7700

Ram : 1.5 GB

HDD : 14 GB SSD

Port : 1 Gbps Port

390,000ريال ماهانه
GE-D
CPU : Intel® Core™ i7-7700

Ram : 2 GB

HDD : 16 GB SSD

Port : 1 Gbps Port

480,000ريال ماهانه
Ge- Custom 1tb (2 موجود است)
CPU : Intel® Core™ i7-950

Ram : 1 GB

HDD : 1 TB Sata3

Port : 1 Gbps Port
500,000ريال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution